Tiedotteet

Suomalaisen lihantuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on osuuskunnan keskeinen viesti ministeri Essayahille

Pressikuva Sari Essayah. Kuvaaja: Saara Vuola

 

Osana vaikuttamistyötään ja edistääkseen hallitusohjelman linjausten toteuttamista LSO Osuuskunnan puheenjohtajisto tapasi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja ministeriön virkamiesjohtoa Helsingissä 31.8.2023.

Ajankohtaistapaamisessa läpikäytiin:

  1. toimia ruokaketjun tulonjako tasapainottamiseksi,
  2. peräänkuulutettiin vastuullisuutta sääntelyyn ja julkisiin hankintoihin sekä
  3. keskusteltiin toimenpiteistä aktiivitilojen tuotantoedellytysten turvaamiseksi. 

Hallitusohjelma (Vahva ja välittävä Suomi 2023-2027) on liha-alalle suotuisa painottaen kansallisen ruuantuotannon merkitystä. Ruoantuotanto on maatalouden tärkein tehtävä ja huoltovarmuuden perusta, minkä tulee näkyä myös maataloustukien kohdentamisessa. Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia.