Vertailuarvo ja nettovarallisuus

VERTAILUARVO

Verohallinnon vahvistama LSO Osuuskunnan osuuden vertailuarvo (ent. verotusarvo) vuoden 2023 verotuksessa  on 5 901,59 euroa (ed. vuonna 8 177,78 euroa). Osuuden nimellisarvo on muuttumaton 2 000 euroa.

VERTAILUARVOT VIIMEISILTÄ 5 VUODELTA

Verovuosi20232022202120202019
Osuuden vertailuarvo, eur5 901,598 177,788 266,515 928,37 5 932,77

LSO Osuuskunnan osuuden vertailuarvo lasketaan vähentämällä osuuskunnan nettovarallisuudesta maksettu osuuspääoman korko ja jakamalla saatu tulos osuuksien lukumäärällä. LSO Osuuskunnan nettovarallisuuteen vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailuarvo, joka on 70 % tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista.

 

NETTOVARALLISUUS 

Pääoman sijoittaminen LSO Osuuskuntaan kerryttää jäsenen nettovarallisuutta. Jäsenen velvoitteen mukaiset ja vapaaehtoiset osuudet kirjataan verotuksessa maatalouden varallisuuteen. Maksamattomat osuudet käsitellään maatalouden velkana.

Jäsen kirjaa varallisuudeksi omien osuuksiensa yhteissumman. Varat merkitään veroilmoitukseen vertailuarvossa. Maksamatta olevat osuudet jäsen kirjaa velaksi. Velat merkitään veroilmoitukseen nimellisarvossa.

 

ESIMERKKI

Jäsenellä oli vuonna 2023 yhteensä 5 velvoitteen mukaista osuutta, joista jäsen oli maksanut 4.

OSUUSPÄÄOMAN TILANNE:

  • Osuuspääomavelvoite: 5 x 2 000,00 = 10 000,00
  • Maksettu osuuspääoma: 4 x 2000,00 = 8 000,00
  • Maksamaton osuuspääoma: 1 x 2000,00 = 2 000,00

VEROILMOITUKSEN MERKINNÄT:

  • Veroilmoitukseen merkittävät varat: 5 x 5 901,59 = 29 507,95
  • Veroilmoitukseen merkittävät velat: 1 x 2 000,00 = 2 000,00

 

OSUUKSIEN KERRYTTÄMÄ NETTOVARALLISUUS:

29 507,95 – 2 000,00 = 27 507,95 euroa

 

Lisätietoja:
HKScan Finland, Juha Levonen, puh. 010 570 4322