Jäseneksi liittyminen

LSO Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä lihantuottajat, joilla on voimassa oleva yhteistyösopimus HKScan Finlandin, Länsi-Kalkkuna Oy:n tai DanHatch Finlandin kanssa.

Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuksella. Tarvittavan lomakkeen voi tulostaa tästä linkistä >>LSO jäsenhakemus 

 

HENKILÖJÄSENYYS

1. Yhden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan yhteyshenkilö on automaattisesti tilan omistaja. Jäsenhakemuksessa on ilmoitettava tilan omistajan nimi ja henkilötunnus.

2. Kahden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan on ilmoitettava jäsenhakemuksessaan yhteyshenkilönä toimivan omistajan nimi ja henkilötunnus. Yhteyshenkilö voi käyttää yhteisön/tilan nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin. Jäsenhakemuksessa on oltava kummankin omistajan allekirjoitus. Erillistä valtakirjaa ei tarvita.

 

YHTEISÖJÄSENYYS

Yhteisöksi määritellään maatalousyhtymä, kuolinpesä, osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Yhteisön on nimettävä itselleen henkilöomistaja ja ilmoitettava hänen nimensä ja henkilötunnuksensa. Henkilöomistaja voi käyttää yhteisönsä nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin.

Yhteisöjen on liitettävä jäsenhakemukseen dokumentti, josta ilmenee päätös tai valtuutus yhteisöjäsenen henkilöomistajan nimeämisestä.
– Osakeyhtiön on toimitettava hallituksen pöytäkirjan jäljennös tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote sekä kaupparekisteriote.
– Maatalousyhtymän, kuolinpesän, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön on toimitettava kaikkien osakkaiden / vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoittama valtakirja.

Tarvittavat liitemallit voi tulostaa alla olevista linkeistä
>> Hallituksen pöytäkirjaote
>> Valtakirja

 

Lisätietoja:
HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com