Jäseneksi liittyminen

LSO Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä lihantuottajat, joilla on voimassa oleva yhteistyösopimus HKScan Finlandin, Länsi-Kalkkuna Oy:n tai DanHatch Finlandin kanssa.

Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuksella. Tarvittavan lomakkeen voi tulostaa tästä linkistä >>LSO jäsenhakemus 

 

HENKILÖJÄSENYYS

1. Yhden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan yhteyshenkilö on automaattisesti tilan omistaja. Jäsenhakemuksessa on ilmoitettava tilan omistajan nimi ja henkilötunnus.

2. Kahden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan on ilmoitettava jäsenhakemuksessaan yhteyshenkilönä toimivan omistajan nimi ja henkilötunnus. Yhteyshenkilö voi käyttää yhteisön/tilan nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin. Jäsenhakemuksessa on oltava kummankin omistajan allekirjoitus. Erillistä valtakirjaa ei tarvita.

 

YHTEISÖJÄSENYYS

Yhteisöksi määritellään maatalousyhtymä, kuolinpesä, osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Yhteisön on hakulomakkeella nimettävä itselleen henkilöomistaja ja ilmoitettava hänen nimensä ja henkilötunnuksensa. Henkilöomistaja voi käyttää yhteisönsä nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin.

Osakeyhtiön, maatalousyhtymän, kuolinpesän, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön kaikkien osakkaiden / vastuunalaisten yhtiömiesten on allekirjoitettava jäsenhakemus.
Lisäksi osakeyhtiön on toimitettava kaupparekisteriote sekä hallituksen pöytäkirjan jäljennös tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote, josta ilmenee hallituksen päätös hakea jäsenyyttä.

 

Lisätietoja:
HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com