Korko

LSO Osuuskunta maksaa jäsenten sijoittamalle osuuspääomalle kilpailukykyistä korkoa

Osuuskuntaan sijoitetulle osuuspääomalle lasketaan korko kolme kertaa vuodessa. Korko lasketaan kunkin vuosikolmanneksen aikana sijoitettuna olleen alimman pääoman perusteella. Vuosikolmannekset lasketaan tammi-, touko- ja syyskuun alusta.

Vuoden korko maksetaan kerralla sen jälkeen, kun osuuskunnan edustajisto on päättänyt koron määrän kuluneelta tilikaudelta. Korko on sama sekä velvoitteen mukaiselle että vapaaehtoiselle osuuspääomalle.

Aktiivijäsenille maksettavat osuuspääoman korot käytetään maksamattomien osuusmaksujen kattamiseen, mikäli osuuspääomavelvoite ei ole täysin maksettu. Jos velvoite on maksettu täyteen, korko maksetaan suoraan jäsenelle.

Passiivoituneille, eronneille ja erotetuille  korkoa ei liitetä osuuspääomaan, vaan se maksetaan pankkitilille. Korkoa kertyy koko sen ajan, kun pääoma on osuuskunnan hallussa.

 

LSO Osuuskunnan jäsenyys on erinomainen sijoituskohde

Osuuspääomalle maksettu korko 2010-2019

Osuuspääoman kartuttaminen on tärkeää. Se on pitkällä tähtäimellä ainoa keino turvata HKScanin omistajavallan säilyminen LSO Osuuskunnan käsissä ja varmistaa lihantuottajien taloudelliset toimintaedellytykset. Jäsenet hyötyvät maksetusta osuuspääomasta kilpailukykyisenä osuuspääoman korkona. Osuuskuntastrategian mukaan tavoitteena on maksaa sisään maksetulle osuuspääomalle kilpailukykyistä ja tasaista korkoa vaarantamatta osuuskunnan omavaraisuutta ja maksuvalmiutta. LSO Osuuskunta on maksanut osuuspääomalle viimeisen kymmenen vuoden ajalta 6,5 prosentin keskikoron. Vuodelta 2018 osuuskunta  maksoi osuuspääomalle 5 prosentin koron ja vuodelle 2019 hallitus ehdottaa samaa.

 

Osuuspääoman koron verotus

Jos korko on saajan elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, korosta on 25 prosenttia veronalaista elinkeinotuloa tai maatalouden tuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka.
Kun korko ylittää 5 000 euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista elinkeinotuloa tai maatalouden tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia.

Yhteisöjäsenille (esim. osakeyhtiö) maksettava ylijäämä on pääsääntöisesti verovapaata tuloa, kun maksajana on kotimainen yhteisö.