Tiedotteet

Osuuspääoman korko maksettu vuodelta 2021

LSO Osuuskunta on maksanut 15.6.2022 jäsenilleen viiden prosentin koron osuuspääomalle, joka on ollut sijoitettuna osuuskuntaan vuoden 2021 aikana. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää. Velvoitteen täyteen maksaneille, passivoituneille ja eronneille jäsenille korko on tilitetty suoraan pankkitilille.

Korkoja maksettiin yhteensä 737 983,46 euroa. Osuuspääomaan liitettiin 267 385,94 euroa, tuottajien tileille maksettiin 436 688,78 euroa, ja ennakonpidätystä perittiin 33 908,74 euroa.

1.1.2015 alkaen voimaan tulleiden verosäännösten mukaisesti LSO Osuuskunta toimittaa ennakonpidätyksen maksamastaan ylijäämästä. LSO Osuuskunta ilmoittaa Verohallinnolle saajakohtaisista ylijäämistä ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Ylijäämä maksetaan jäsenen pankkitilille ennakonpidätyksellä vähennettynä, ja samoin toimitaan, jos ylijäämä kokonaan tai osittain maksetaan osuuspääomaan.

LSO Osuuskunta ei toimita ennakonpidätystä, jos:

  • maksettava ylijäämä on enintään 20 euroa.
  • jäsen on verotusyhtymä. Verotusyhtymän osakkaat ilmoittavat saamansa koron maataloudenveroilmoituksen liitteenä yhtymäselvityksellä. Kukin osakas maksaa verot omistusosuutensa mukaisessa suhteessa verotusyhtymän tuloksesta.
  • jäsen on osakeyhtiö.
  • jäsenen toimittaman muutosverokortin ennakonpidätysprosentti on 0 %.

Korkotilityksen ote on tallennettavissa/tulostettavissa LSO jäsenen Extranet -palvelun Osuuspääoman tilanne -osiosta, minne kirjaudutaan Sinetti-palvelun kautta.

Lisätietoja Osuuskunnalta saadun ylijäämän verotuksesta löytyy Verohallinnon verkkosivulta:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osuuskuntien_ylijaamien_verotu/

 

Lisätietoja: HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com