Tiedotteet

Edustajiston kokouksen päätökset 2024

LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui 24.4.2024 Suomen maatalousmuseo Sarkassa Loimaalla viimeisen kerran toimikaudellaan 2019-2024.

Uusi edustajisto valitaan seuraavalle viisivuotiskaudelle parhaillaan käynnissä olevassa  edustajiston vaalissa. Äänestysaikaa on 3.5. saakka ja sähköisen äänestyksen tulos julkaistaan toukokuun alkupuolella.

 

Paikallinen ruuantuotanto on ruokaturvan ja huoltovarmuuden perusta

Maatalouspolitiikan tavoitteen tulee olla keskittyminen sen ydintehtävään eli ruuantuotannon. Poliittiset päätöksentekijät ovat keskiössä varmistamassa toimivaa sääntelyä, ruokaketjun tasapainoista tulonjakoa ja kotimaisen ruuantuotannon tasavertaista kohtelua julkisissa hankinnoissa. Vastuullinen tapamme tuottaa ei saa johtaa hyvinvointivuotoon ja taloudellisiin menetyksiin.

Kuluttajan arvosta vastuullisesti tuotettua kotimaista lihaa. Kotimaista ruuantuotantoa pitää kohdella tasapuolisesti. Mikäli tuontiliha tai siitä valmistettuja lihavalmisteita on tarjolla, tulee kuluttajalla olla ostopäätöstä tehdessään helposti saatavilla tieto millä tasolla tuotannon vastuullisuus on niin eläinten hyvinvoinnin, terveyden kuin antibioottien käyttö osalta.

Rakennekehitystä tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Maatalouden rakennemuutos jatkuu – pienenevästä joukosta tiloja, jotka tuottavat ruokaturvamme, on pidettävä kiinni. Tarvitaan aitoja kannusteita aktiivituotantoon, ruuantuottamiseen ja tuotannossa onnistumiseen sekä rakennekehitykseen. On tärkeää, että ruokaa pystytään tuottamaan tehokkaasti ja kannattavasti.

 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta säilyttää hallintoneuvoston 14 jäsenisenä ja valita uudelleen erovuorossa olevat Matti Isolauri (Vehmaa), Matti Kaase (Somero), Ellen Rydbeck (Hattula), Paavo Sävilammi (Kangasniemi) ja Matti Virtanen (Huittinen) seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi.

Käynnissä olevan edustajiston vaalin vuoksi tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan henkilövalinnat tehdään uuden edustajiston ensimmäisessä kokouksessa.

 

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2023 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,7 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää.

 

Lisätietoja:
– Matti Kaase, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0400 823 010
– Ilkka Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 123 812
– Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237