Osuuspääomavelvoite

Velvoitteen mukainen osuuspääoma määräytyy tuottajatilitysten perusteella

Jäsenen osuuspääomavelvoite määräytyy edellisen täyden kalenterivuoden aikana  HKScan Finlandille ja/tai Länsi-Kalkkunalle toimitettujen eläinten tai muiden tuotteiden perusteella. Jokaisen jäsenen on osallistuttava osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella. Yhden osuuden arvo, eli osuusmaksu yhdestä osuudesta, on 2 000 euroa.

Jäsen on velvollinen lunastamaan yhden osuuden jokaista täyttä 20 000 euron verotonta myyntiä kohden. Osuuspääomavelvoite tarkistetaan aina kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilitykset kasvavat, voi osuuspääomavelvoite jäsenyyden aikana nousta. Osuuspääomavelvoite ei sen sijaan laske, vaikka jäsenen saamien tuottajatilitysten summa pienenisi.

Jäseneksi liityttäessä osuuspääomavelvoitteesta on maksettava vähintään 200 euroa. Tämän jälkeen jäsen maksaa velvoitettaan vuosittain osuuspääoman korosta. Lisäksi vuodesta 2010 lähtien jäseniltä kerätään 3 % jokaista osuutta kohden, kuitenkin vähintään 500 euroa per jäsen vuodessa, kunnes osuuspääomavelvoite on tullut täyteen maksetuksi. Jäsen voi kartuttaa maksamatonta osuuspääomavelvoitettaan myös muulloin haluamansa suuruisina erinä.

 

Velvoitteen maksaminen vapaaehtoisella osuuspääomalla
Jos jäsenen osuuspääomavelvoite kasvaa jäsenyyden aikana, voi syntyä tilanne, jossa jäsenellä on sekä vapaaehtoista osuuspääomaa että maksamatonta osuuspääomavelvoitetta. Vaikka jäsenellä olisi vapaaehtoista pääomaa enemmän kuin maksamatonta velvoitetta, on jäsen velvollinen maksamaan osuuspääomavelvoitteensa täyteen.

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä vapaaehtoisen B-osuuspääoman muuttamisen velvoitteen mukaiseksi osuuspääomaksi. Hallituksella on myös oikeus jäsentä kuulematta muuttaa vapaaehtoinen B-osuuspääoma velvoitteen mukaiseksi pääomaksi.

Poikkeustapauksissa hallitus voi hakemuksesta hyväksyä myös vapaaehtoisen A-osuuspääoman muuttamisen velvoitteen mukaiseksi osuuspääomaksi. Hallituksella on oikeus tehdä näin myös jäsentä kuulematta.

 

Lisätietoja: HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com