Palautus

MAKSETUT PÄÄOMAT PALAUTETAAN

Velvoitteen mukainen osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa tai erotetaan osuuskunnasta. Palautus maksetaan vuoden kuluttua erovuoden tilikauden päättymisestä. Palautettavalle osuuspääomalle kertyy korkoa kaikilta niiltä vuosikolmanneksilta, kun osuuspääoma on ollut osuuskunnan hallussa.

 

Esimerkki:

Kun tuottaja lähettää eroamisilmoituksensa osuuskunnan hallitukselle huhtikuussa 2020, palautetaan osuuspääoma hänen tililleen tammikuussa 2022.

Myös vapaaehtoinen osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Vapaaehtoinen osuuspääoma voidaan palauttaa jäsenelle myös ilman, että jäsen eroaa. Jäsen voi pyytää vapaaehtoisen osuuspääoman palautusta kirjallisella hakemuksella.

Vapaaehtoisen A-osuuspääoman takaisinmaksu on mahdollista aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kukin osuus on maksettu. Vapaaehtoisella B-osuuspääomalla ei ole kolmen vuoden vähimmäissijoitusaikaa.

Vapaaehtoisen osuuspääoman palautukset maksetaan tuottajalle vuoden kuluttua hakemusvuoden tilikauden päättymisestä. Vapaaehtoisen osuuspääoman palautusta voi hakea alla olevalla lomakkeella.

Lomakkeet:

Lisätietoja: 
HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com