Osuuskunnan hallinto

Osuuskunnan hallinnointi kuuluu osuuskunnan jäsenille. Jäsenet valitsevat osuuskunnalle edustajiston. Edustajisto taas valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Osuuskunnan edustajiston, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat osuuskunnan jäsenen yhteys osuuskuntaan. Heiltä voi kysyä ja heille voi tehdä aloitteita osuuskunnan asioissa >> LSO Osuuskunnan hallinnon yhteystiedot

HALLINNON RAKENNE

>> TUTUSTU HALLINNON TEHTÄVIIN