Osuuspääoma

Jäsenenä olet LSO Osuuskunnan omistaja. Sijoittamalla osuuskuntaan osuuspääomaa saat vastineeksi äänioikeuden, vaikuttamiskanavan ja jäsenyyden taloudelliset hyödyt. Jäsenten maksamat osuudet muodostavat osuuskunnan osuuspääoman. Osuuspääoma on meille tärkein oman pääoman muoto ja sillä turvaamme HKScanin omistajavallan säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä.

Jäsenten sijoittama osuuspääoma on LSO Osuuskunnan toiminnan perusta

Jokainen LSO Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella, jonka arvo on 2000€.  Jäsenen osuuspääomavelvoite lasketaan osuusluvun kautta jokaista täyttä 20 000 euron nettotilitystä kohden.

Osuuspääoman määrä vaihtelee jäsenmäärän ja velvoitteeseen perustuvien osuuksien muuttuessa.