Tiedotteet

Edustajiston kokouksen päätökset 2023

LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui Oripäässä 20.6. Päivän aikana käytiin läpi ajankohtaiskatsaukset lihamarkkinoiden sekä HKScanin toimintaan ja pidettiin LSO Osuuskunnan edustajiston kokous.

Alkutuotannon kannattavuus ratkaistaan markkinassa

Kokouspäivän aikana hallinnon jäsenet esiintoivat maatilojen korkeat tuotantokustannukset ja viiveellä tapahtuneen tuottaja- ja kuluttajahintojen nousun. Koska rajusti nousseet kustannukset menivät läpi ruokaketjussa huomattavalla viiveellä, pitää myös mahdollisesti laskevien kustannusten aikanaan mennä läpi vastaavalla viiveellä.

Tuotantopanosten tulevaan hintakehitykseen liittyy suurta epävarmuutta ja vaikeaa ennustettavuutta. Suomalaisen lihantuotannon jatkuvuus edellyttää uskottavaa näkymää tuottajahinnan pysymisestä tasolla, joka kattaa tuotantokustannukset. Suomalaisen lihantuotannon jatkuvuus ratkaistaan markkinassa.

Maatalouspolitiikan pitää kannustaa ruuantuotantoon

Paikallinen ruuantuotanto on ruokaturvan ja huoltovarmuuden perusta. Poliittiset päätöksentekijät ovat keskiössä varmistamassa toimivaa sääntelyä, ruokaketjun tasapainoista tulonjakoa ja kotimaisen ruuantuotannon tasavertaista kohtelua julkisissa hankinnoissa. Vastuullinen tapamme tuottaa ei saa johtaa hyvinvointivuotoon ja taloudellisiin menetyksiin.

Rakennekehitystä tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Maatalouden rakennemuutos jatkuu – pienenevästä joukosta tiloja, jotka tuottavat ruokaturvamme, on pidettävä kiinni. Tarvitaan aitoja kannusteita aktiivituotantoon, ruuantuottamiseen ja tuotannossa onnistumiseen sekä rakennekehitykseen. On tärkeää, että ruokaa pystytään tuottamaan tehokkaasti ja kannattavasti.

 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta pienentää hallintoneuvoston kokoa yhdellä jäsenellä. Päätöksen mukaisesti vuoden 2024 alusta hallintoneuvostossa on 14 jäsentä.

Edustajiston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajisto päätti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti erovuorossa olevat Juha Jarttu (Huittinen), Juha Karkkula (Hauho), Juhani Nisu (Huittinen) ja Arto Ylilammi (Karvia) seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi. Erovuoroisista Vesa Eronen oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi

Tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa osuuskunnan toimintaa, valittiin seuraavalle toimintakaudelle :
– Varsinaiset jäsenet: Markku Lemola (Janakkala), Pekka Lahtinen (Salo) ja Teemu Tuomola (Loimaa)
– Varajäsenet: Antti Toivonen (Sauvo), Kristian Westerholm (Inkoo) ja Veikko Salmesvuori (Tampere)

Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle kokoukselle, kokoonpanoksi valittiin:
– Sianlihan tuottajat: Guy Bosas (Lapinjärvi) ja Antti Pukara (Honkajoki)
– Naudanlihan tuottajat: Hannu Ali-Lekkala (Tammela) ja Antti Toivonen (Sauvo)
– Siipikarjatuottajat: Valtteri Uusitalo (Loimaa)

 

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2022 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää viikon 27 aikana jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,7 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää.

Lisätietoja:
– Matti Kaase, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0400 823 010
– Ilkka Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 123 812
– Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237

LSO Osuuskunta on 700 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan suurimpiin lukeutuvassa liha-alan yhtiössä HKScan Oyj:ssä.