Tiedotteet

HKScan Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

”HKScanin strateginen tahtotila vahvistaa taloudellista perustaansa ja kasvaa monipuoliseksi omistajiaan palkitsevaksi ruokataloksi sisältää menestymisen eväät. Globaalien kriisien keskellä paikallisen ruuantuotannon merkitys huoltovarmuuden ja ruokaturvan kannalta on entisestään vahvistunut.

HKScanin strategian toteuttamistahti on kuitenkin ollut hidas toimintaympäristön muuttuessa nopeasti ja yhtiön tuloksentekokyky ei ole täyttänyt tavoitteita. Yhtiö tarvitsee nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä tuloskehityksen vahvistamiseksi.

Suomalainen lihaketju tuottaa poikkeuksellisen haastavassa toimintaympäristössä kansakunnalle kuluttajan arvostamaa vastuullista paikallista ruokaa ja huoltovarmuutta. Kustannusten nousu on historiallisen rajua. Tähänastinen viiveellä alkanut tuottaja- ja kuluttajahintojen nousu ei ole riittänyt ratkaisemaan lihatilojen kustannuskriisiä. Ruuan hinnan pitää nousta ja pysyä tasolla, joka varmistaa paikallisen lihantuotannon jatkuvuuden,” sanoo Veikko Kemppi, LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja.

HKScan Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Tero Hemmilä ovat tänään yhteisesti sopineet, että Hemmilä jättää HKScanin toimitusjohtajan tehtävät. Hän jättää tehtävänsä välittömästi. Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

HKScanin hallitus on tänään nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Juha Ruoholan, joka on yhtiön johtoryhmän jäsen sekä toiminut Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta sekä konsernin viennistä ja tuonnista vastaavana johtajana.

”Juha Ruohola on kokenut liha-alan ammattilainen, joka tuntee kansainvälisen elintarvikealan ja yhtiö hyvin. Ruoholalla on pitkäaikainen kokemus tuloksellisesta yhteistyöstä omistajien ja sidosryhmien kanssa. Toimitusjohtajan tukena on osaava ja sitoutunut hallitus puheenjohtaja Reijo Kiskolan johdolla”, sanoo Veikko Kemppi, LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja.

LSO Osuuskunta kiittää Tero Hemmilää työpanoksestaan yhtiön hyväksi.

 

Lisätiedot:
Veikko Kemppi (040 5597237)
Toimitusjohtaja
LSO Osuuskunta