Jäsenyydestä eroaminen

LSO Osuuskunnan jäsenyys on aluksi kaksi vuotta, jonka jälkeen osuuskunnasta voi erota tekemällä osuuskunnan hallitukselle kirjallisen eroilmoituksen >> Eroamisilmoituslomake

Eronneen jäsenen osuuspääoma palautetaan erovuotta seuraavan tilikauden päättymisen jälkeisen tammikuun lopussa. Palautettavalle osuuspääomalle maksetaan normaalisti korko, joka tilitetään suoraan tuottajalle vaikka velvoite olisi vajaa.

Esimerkki: Jos tuottaja lähettää eroamisilmoituksensa huhtikuussa 2020, palautetaan osuuspääoma hänen tililleen tammikuun 2022 lopussa. 

 

Lisätietoja: HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com