Vapaaehtoinen A- ja B-osuuspääoma

Vapaaehtoinen A-osuuspääoma

Vapaaehtoista osuuspääomaa ei hallituksen päätöksellä toistaiseksi oteta vastaan.

A-osuuspääoman kohdalla on aiemmin toimittu seuraavasti:

– Vapaaehtoista A-osuuspääomaa voi maksaa sen jälkeen, kun osuuspääomavelvoite on kokonaan maksettu. Jäsen voi maksaa molempia vapaaehtoisen osuuspääoman lajeja toisistaan riippumatta. A-osuuspääomaa haetaan hallitukselta kirjallisella hakemuksella.

– Vapaaehtoinen A-osuuspääoma maksetaan aina täysinä osuuksina. Yhden osuuden arvo on 2 000 euroa. A-osuuspääomaa voi jäsenellä olla enintään 50 000 euroa.

– A-osuuspääoma on sijoitettuna osuuskunnassa vähintään kolme vuotta kunkin osuuden maksupäivästä lukien.

 

Vapaaehtoinen B-osuuspääoma

Vapaaehtoista osuuspääomaa ei hallituksen päätöksellä toistaiseksi oteta vastaan.

Vapaaehtoisen B-osuuspääoman kohdalla on aiemmin toimittu seuraavasti:

– Vapaaehtoista B-osuuspääomaa voi maksaa sen jälkeen, kun velvoitteen mukainen osuuspääoma on kokonaan maksettu. Jäsen voi maksaa molempia vapaaehtoisen osuuspääoman lajeja toisistaan riippumatta.

Vapaaehtoinen B-osuuspääoma voidaan palauttaa jäsenelle jäsenyyden aikana tai sen päättyessä. Jäsenellä on oikeus pyytää B-osuuspääomansa palautusta ilman, että sillä on vaikutusta hänen jäsenyyteensä.

 

Lisätietoja: HKScan Finland tilitys, 010 570 1715, tilitys@hkscan.com