Tiedotteet

Edustajiston kokouksen päätökset 2020

Koronatilanteesta ja viranomaismääräyksistä johtuen LSO Osuuskunnan edustajiston kokous pidettin 4.6.2020 etäkokouksen ja fyysisen kokouksen (Turku) yhdistelmänä.

Edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta pitää hallintoneuvoston koon ennallaan eli 15 jäsenisenä.

Edustajiston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajisto päätti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti erovuorossa olevat Juha Jarttu (Huittinen), Vesa Eronen (Liperi), Juha Karkkula (Hämeenlinna) ja Arto Ylilammi (Karvia) seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi.

Erovuoroisista Raine Rekikoski oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2021-2023 valittiin broilerinlihantuottaja Juhani Nisu (Huittinen).

Sianlihantuottaja Matti Virtanen (Huittinen) valittiin hallintoneuvoston jäseneksi Terhi Harjunmaa-Levosen tilalle, hänen luovuttua aiemmin hallintoneuvoston jäsenyydestä. Virtasen toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 2021.

Tarkastusvaliokunta ja edustajiston nimitysvaliokunta jatkavat toimintaansa samalla kokoonpanolla kuin nykyisen edustajiston ensimmäisessä kokouksessa marraskuussa 2019 on päätetty.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano on:
– Varsinaiset jäsenet: Markku Lemola (Janakkala), Eero Pura (Tammela) ja Pekka Lahtinen (Salo)
– Varajäsenet: Juha Salin (Virrat), Antti Toivonen (Sauvo) ja Kristian Westerholm (Inkoo)

Edustajiston nimitysvaliokunnan kokoonpano on:
– Sianlihan tuottajat: Harri Asmala (Merikarvia) ja Guy Bosas (Lapinjärvi)
– Naudanlihan tuottajat: Juha Salin (Virrat) ja Teppo Himanen (Salo)
– Siipikarjatuottajat: Valtteri Uusitalo (Loimaa)

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2019 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää kesäkuussa 2020 jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,9 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää.

 

Lisätietoja:
– Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0500 537 428
– Matti Murto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 883 118
– Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237

LSO Osuuskunta on 900 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan suurimpiin lukeutuvassa liha-alan yhtiössä HKScan Oyj:ssä