Tiedotteet

Suomalaisen lihantuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on osuuskunnan keskeinen viesti ministeri Essayahille

Pressikuva Sari Essayah. Kuvaaja: Saara Vuola

 

Osana vaikuttamistyötään ja edistääkseen hallitusohjelman linjausten toteuttamista LSO Osuuskunnan puheenjohtajisto tapasi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja ministeriön virkamiesjohtoa Helsingissä 31.8.2023.

Ajankohtaistapaamisessa läpikäytiin:

  1. toimia ruokaketjun tulonjako tasapainottamiseksi,
  2. peräänkuulutettiin vastuullisuutta sääntelyyn ja julkisiin hankintoihin

Osuuspääoman korko maksettu vuodelta 2022

LSO Osuuskunta on maksanut 7.7.2023 jäsenilleen viiden prosentin koron osuuspääomalle, joka on ollut sijoitettuna osuuskuntaan vuoden 2022 aikana. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää. Velvoitteen täyteen maksaneille, passivoituneille ja eronneille jäsenille korko on tilitetty …

Edustajiston kokouksen päätökset 2023

LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui Oripäässä 20.6. Päivän aikana käytiin läpi ajankohtaiskatsaukset lihamarkkinoiden sekä HKScanin toimintaan ja pidettiin LSO Osuuskunnan edustajiston kokous.

Alkutuotannon kannattavuus ratkaistaan markkinassa

Kokouspäivän aikana hallinnon jäsenet esiintoivat maatilojen korkeat tuotantokustannukset ja viiveellä tapahtuneen tuottaja- ja kuluttajahintojen nousun. …

Muutoksia hallintoneuvoston puheenjohtajistossa 2023

Hallintoneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja Jari Mäkilä ilmoitti syksyllä nimitysvaliokunnalle, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajatehtäviin. Mäkilä on toiminut hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksesta hallintoneuvosto valitsi 20.12.2022 kokouksessaan hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi  Matti Kaasen (sianlihantuotanto, Somero) ja varapuheenjohtajaksi Paavo Sävilammin (sianlihantuotanto, Kangasniemi). …