Tiedotteet

Muutoksia hallintoneuvoston puheenjohtajistossa 2023

Hallintoneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja Jari Mäkilä ilmoitti syksyllä nimitysvaliokunnalle, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajatehtäviin. Mäkilä on toiminut hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksesta hallintoneuvosto valitsi 20.12.2022 kokouksessaan hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi  Matti Kaasen (sianlihantuotanto, Somero) ja varapuheenjohtajaksi Paavo Sävilammin (sianlihantuotanto, Kangasniemi). …

LSO Osuuskunta HKScanin Baltian liiketoimintojen myynnistä

HKScan Oyj on pörssitiedotteella 13.12.2022 kertonut myyvänsä Baltian liiketoimintonsa.  

 

Kannattavaksi kehittyvillä kotimarkkinoilla

Yhtiön mukaan Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Samalla myynti edistää yhtiön mahdollisuuksia parantaa tuotannollista tehokkuutta ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaa – kasvaa monipuoliseksi …

HKScan Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

”HKScanin strateginen tahtotila vahvistaa taloudellista perustaansa ja kasvaa monipuoliseksi omistajiaan palkitsevaksi ruokataloksi sisältää menestymisen eväät. Globaalien kriisien keskellä paikallisen ruuantuotannon merkitys huoltovarmuuden ja ruokaturvan kannalta on entisestään vahvistunut.

HKScanin strategian toteuttamistahti on kuitenkin ollut hidas toimintaympäristön muuttuessa nopeasti ja yhtiön

Suomalaisen lihantuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on osuuskunnan keskeinen viesti ministeri Kurviselle

LSO Osuuskunnan puheenjohtajisto tapasi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen ja ministeriön virkamiesjohtoa Helsingissä 11.8.2022.

Ajankohtaistapaamisessa

  1. läpikäytiin lihatilojen pitkittynyttä kannattavuuskriisiä,
  2. peräänkuulutettiin vastuullisuutta julkisiin hankintoihin sekä
  3. keskusteltiin toimenpiteistä aktiivitilojen tuotantoedellytysten turvaamiseksi. 

 

Lihatilojen pitkittynyt kannattavuuskriisi

Vuoden edetessä huoli lihatilojen voimakkaasti heikentyneestä kannattavuudesta …

Osuuspääoman korko maksettu vuodelta 2021

LSO Osuuskunta on maksanut 15.6.2022 jäsenilleen viiden prosentin koron osuuspääomalle, joka on ollut sijoitettuna osuuskuntaan vuoden 2021 aikana. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää. Velvoitteen täyteen maksaneille, passivoituneille ja eronneille jäsenille korko on tilitetty …