Tiedotteet

LSO Osuuskunnan vuosikertomus 2021 on julkaistu

LSO Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu pdf-muotoisena verkkosivuillamme osoitteessa www.lso.fi > Vuosikertomukset

Koronan jatkuminen sekä poikkeuksellisen kova ja nopea tuotantokustannusten nousu leimasivat vuotta 2021. Tuotantokustannukset nousivat ennätystasolle Venäjän hyökättyä 24.2.2022 Ukrainaan. Näköpiirissä tai ennusteissa ei ole kustannustason laskua. Geopoliittiset jännitteet haastavat vakavasti globaalia ruokaturvaa – nouseeko ruuan hinta, jotta sitä pystytään tuottamaan riittävästi ja onko kaikilla varaa uuteen kalliimpaan ruokaan?

Kertomusvuoden aikana LSO järjesteli uudelleen ulkoisen rahoituksen. Rahoitusjärjestelyssä LSO saavutti selkeän ja maturiteetiltaan nykyistä pidemmän, uuden vieraan pääoman ehtoisen rahoituspaketin, joka turvaa LSO:n alkaneen tilikauden maksuvalmiutta antaen vakautta ja ennustettavuutta rahoitukseen.


Kaikki LSO Osuuskunnan vuosikertomukset ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa osuuskunnan verkkosivujen osiossa Vuosikertomukset