Tiedotteet

Edustajiston kokouksen päätökset 2022

LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui Kokemäellä 2.6. Päivän aikana käytiin läpi ajankohtaiskatsaukset lihamarkkinoiden sekä HKScanin toimintaan ja pidettiin LSO Osuuskunnan edustajiston kokous.


Alkutuotannon kannattavuus ratkaistaan markkinassa

Kokouksissa hallinnon jäsenet peräänkuuluttivat akuutissa kustannuskriisissä tuottajahintoihin edelleen kohdistuvaa merkittävää korotuspainetta. Kotimaista ruuantuotantoa koskevat haasteet ovat suuremmat kuin koskaan meidän elinaikanamme. Lihatilat ovat akuutissa kustannus- ja kassakriisissä.

Tuotantokustannukset ovat ennätyksellisen korkealla ja näkymää tuotantokustannusten laskusta ei ole näköpiirissä. Suomalaisen lihantuotannon jatkuvuus edellyttää tiloille uskottavaa näkymää siitä, että tuottajahinta edelleen nousee ja pysyy tasolla, joka kattaa tuotantokustannukset.

Suomalaisen lihantuotannon jatkuvuus ratkaistaan markkinassa.

HKScanin menestys on edellytys lihantuotannon jatkuvuuden turvaaville tuottajahinnoille sekä osingonmaksukyvylle mahdollistamaan osuuskunnan voitonjako.

 

Maatalouspolitiikan pitää kannustaa ruuantuotantoon 

Näkyvissä oleva tukipolitiikka ei maatalouden kannattavuuskriisiä ratkaise. Maatalouden ns. huoltovarmuuspaketti kohdentuu aktiiviseen ruuantuotantoon huonosti, tulee viiveellä ja on käytännössä merkityksetön lihatiloille.

Kansallisessa CAP-suunnitelmassa on huomioitava Venäjän hyökkäyssodan johdosta rajusti muuttunut toimintaympäristö. Tulevan tukipolitiikan pitää kannusta aktiiviseen ruuantuotantoon ja palkita siinä onnistumisesta. Maapalloa uhkaa globaali ruokakriisi ja samanaikaisesti osa viljelijöitä joutuu pohtimaan kannattaako viljellä peltoja, kasvattaa kotieläimiä ja kehittää tiloja. Tämä on seurausta huonosti ruuantuotantoon kohdistuvasta tukipolitiikasta, johon pitää saada korjaus turvaamana kansallinen ruokaturva.


Edustajiston kokouksen päätökset

Edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta pitää hallintoneuvoston koon ennallaan eli 15 jäsenisenä.

Edustajiston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajisto päätti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti erovuorossa olevat Jukka Eeva (Somero), Jari Mäkilä (Oripää), Kalle Tapola (Hämeenlinna) ja Jaakko Veräväinen (Hämeenlinna) seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi.

Erovuoroisista Mikko Leikola oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2023-2025 valittiin sianlihantuottaja Heikki Sampolahti (Huittinen).

Tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa osuuskunnan toimintaa, seuraavalle vuodelle valittiin:
– Varsinaiset jäsenet: Markku Lemola (Janakkala), Pekka Lahtinen (Salo) ja Teemu Tuomola (Loimaa)
– Varajäsenet: Juha Salin (Virrat), Antti Toivonen (Sauvo) ja Kristian Westerholm (Inkoo)

Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle kokoukselle, kokoonpanoksi valittiin:
– Sianlihan tuottajat: Guy Bosas (Lapinjärvi) ja Matti Isolauri (Vehmaa)
– Naudanlihan tuottajat: Hannu Ali-Lekkala (Tammela) ja Juha Salin (Virrat)
– Siipikarjatuottajat: Valtteri Uusitalo (Loimaa)

 

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2021 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää kesäkuussa 2021 jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,7 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää.

 

Lisätietoja:
– Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0500 537 428
– Ilkka Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 123 812
– Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237

LSO Osuuskunta on 800 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan suurimpiin lukeutuvassa liha-alan yhtiössä HKScan Oyj:ssä