Tiedotteet

Edustajiston kokouksen päätökset 2021

Kuvassa Pekka Lahtinen (Salo), joka toimi kokouksen puheenjohtajana Turun pääkonttorilla.

Koronatilanteesta ja viranomaismääräyksistä johtuen LSO Osuuskunnan edustajiston kokous pidettin 3.6.2021 terveysturvallisesti etäkokouksen ja fyysisen kokouksen (Turku) yhdistelmänä.

Edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta pitää hallintoneuvoston koon ennallaan eli 15 jäsenisenä.

Edustajiston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajisto päätti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti erovuorossa olevat Melina Lindegren (Salo), Matti Kaase (Somero) ja Matti Virtanen (Huittinen) seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi.

Erovuoroisista Kari Kivinen ja Juha Wikström olivat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Heidän tilalleen hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi toimikaudelle 2022-2024 valittiin sianlihantuottaja Paavo Sävilammi (Kangasniemi) ja Ellen Rydbeck (Hattula).

Tarkastusvaliokunta ja edustajiston nimitysvaliokunta jatkavat toimintaansa samalla kokoonpanolla kuin nykyisen edustajiston ensimmäisessä kokouksessa marraskuussa 2019 on päätetty.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano on:
– Varsinaiset jäsenet: Markku Lemola (Janakkala), Eero Pura (Tammela) ja Pekka Lahtinen (Salo)
– Varajäsenet: Juha Salin (Virrat), Antti Toivonen (Sauvo) ja Kristian Westerholm (Inkoo)

Edustajiston nimitysvaliokunnan kokoonpano on:
– Sianlihan tuottajat: Harri Asmala (Merikarvia) ja Guy Bosas (Lapinjärvi)
– Naudanlihan tuottajat: Juha Salin (Virrat) ja Teppo Himanen (Salo)
– Siipikarjatuottajat: Valtteri Uusitalo (Loimaa)

 

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2019 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää kesäkuussa 2020 jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,9 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää.

 

Lisätietoja:
– Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0500 537 428
– Matti Murto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 883 118
– Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237

LSO Osuuskunta on 850 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan suurimpiin lukeutuvassa liha-alan yhtiössä HKScan Oyj:ssä